DSF8257Trzej współbracia: Paweł Janowski (PL), Ruphin Kabondo (CD) i Piotr Dymon (PL) złożyli śluby w kościele w Tafers. (© Michael Meier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 MG 7535Wczoraj miało miejsce oficjalne zakończenie prac kapituły ze wszystkimi towarzyszącymi elementami: z kończącymi przemowami i słowami podziękowań. Dzisiaj zabrzmiał ostatni liturgiczny akord, którym było proste, lecz bardzo wymowny sprawowanie Eucharystii.
Przewodniczył wybrany Przełożony Generalny, ks. Milton Zonta, w asyście wybranych członków nowej Konsulty Generalnej, ks. Sunila Thomasa, ks. Josepha Rodriguesa, ks. Adama Tenety, ks. Scotta Wallenfelsza i ks. Agustína Van Baelena. Kolorem szat liturgicznych był kolor czerwony, ponieważ wybraliśmy Mszę św., w czasie której przyzywaliśmy Ducha Świętego prosząc o światło dla nowego generalatu w jego służbie Towarzystwu przez następne sześć lat.
Na zakończenie Mszy św. wszyscy członkowie kapituły i wszyscy uczestnicy otrzymali od Przełożonego Generalnego zapaloną lampkę oliwną wraz z zadaniem, aby nawiązując do hasła Kapituły „iść i zapalać wszystkich”. Gdy wszyscy obecni otrzymali światło, zgromadzili się w kole wokół ich Przełożonego, który złożył wyznanie wiary z ręką na Ewangelii. Było czymś niezwykle inspirującym zobaczyć jak wspólnota salwatorianów w symboliczny sposób wsparła Przełożonego, który na końcu modlił się dla wszystkich o błogosławieństwo Miłosiernego Boga.
Po południu rzeczy zostały spakowane i wszyscy przygotowali się na pielgrzymkę, która rozpoczyna się jutro. Wieczorem, w czasie rekreacji zaśpiewaliśmy gorące „sto lat” ekonomii generalnemu, ks. Scottowi.

MVI 7289 1

Na początku ostatniej sesji Kapituły, zastępca przewodniczącego i facylitator wyjaśniali w długich ogłoszeniach organizację planowanej pielgrzymki do miejsc ważnych dla naszego Założyciela, ks. Franciszka Jordana: gdzie się urodził - Gurtweil, gdzie studiował - Sankt Peter i gdzie zmarł - Tafers. Przedstawiono także kilka spraw praktycznych na nadchodzące dni. Następnie głos zabrał nasz Przełożony Generalny, ks. Milton Zonta. W swoim ostatnim przemówieniu podkreślił znaczenie 5 pojęć: tożsamość, dostępność, głębia, międzynarodowość i kreatywność.

 MG 7218

Dzisiaj Rodzina Salwatoriańska obchodzi uroczystość upamiętniającą pierwszą duchową córkę ks. Francis Jordan i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela, Błogosławioną Marię od Apostołów!

Również tego dnia powitaliśmy jednego z byłych przełożonych generalnych, ks. Malachego McBride, w towarzystwie ks. Séamusa O'Duill, obaj z Irlandii, a także ks. William Kelly z prowincji USA.

Przed celebracją Mszy Świętej o godzinie 11, której przewodniczyli salwatorianie z Konga,  współbracia zatwierdzili ostateczny dokument z priorytetami na kolejną kadencję Generalatu 2018-2024 i poświęcili niemało czasu na ocenę dobiegającej końca XIX Kapituły Generalnej i jej przygotowania.

 MG 7168

Porannej mszy przewodniczyli dwaj współbracia reprezentujący indyjski i wschodnioazjatycki wikariat misyjny. Wspaniale jest zobaczyć, jak nasze Towarzystwo rozrosło się w ciągu ostatnich 30 lat we wschodniej części świata. Do końca lat 80. byliśmy tylko w jednym kraju azjatyckim, nasze Towarzystwo jest teraz obecne w Indiach, Sri Lance, na Tajwanie, na Filipinach i w Chinach. Razem jest około 300 księży i studentów pochodzących z jeszcze większej liczby krajów, w tym z Timoru Wschodniego, Indonezji i Malezji. Jest to z pewnością zgodne z marzeniem naszego czcigodnego Założyciela: ks. Franciszka Jordana, który chciał głosić Ewangelię zbawienia wszystkim ludziom i wszystkim narodom, wszystikimi sposobami i środami, które dyktuje miłość do Chrystusa.

Podczas sesji porannej nasi goście, sr. Edith Bramberger i sr. María Yaneth Moreno, mówiły na temat rozwoju i priorytetów Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela. Zaraz potem Kapituła zatwierdziła datę rozpoczęcia kadencji nowego Generalatu: 8 grudnia tego roku. Podjęła również decyzję, że wszystkie jednostki administracyjne, w ciągu 9 miesięcy od zakończenia tej XIX Kapituły Generalnej, będą zobowiązane zorganizować swoje kapituły, które wdrożą postaniowienia z St. Ottilien.

© Societas Divini Salvatoris - Rome

Please publish modules in offcanvas position.